Program-Programme

Scenariusz imprezy:

17.3o-18.oo Ćwiczenia korekcyjne i rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych

Koordynujący zajęcia: specjalista rehabilitacji dr Piotr Majcher z Zakładu Rehabilitacji i Fizjoterapii Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezes Polskiego towarzystwa Rehabilitacji Oddział w Lublinie wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Fizjoterapii oraz ortopeda-protetyk dr Zbigniew Kaźmierak, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie i konsultant protetyczno-ortopedyczny. Międzywojewódzkiej Usługowej Spółdzielni Inwalidów w Lublinie.

18.oo-18.45 Zajęcia integracyjne dla seniorów i nie tylko

Formy muzyczno-ruchowe dla każdego, tańce integracyjne, muzyka z ruchem zachęcająca do czynnego i radosnego życia. Zajęcia propagujące potrzebę bycia razem, w odświętny sposób.
Prowadzi: Leszek Gęca z firmy PRIMA organizator i prowadzący imprezy integracyjne, trener Polskiego Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

18.45-19.15 Salsa

Niezwykła muzyka i związany z nią żywiołowy, pełen ekspresji, energii i emocji taniec. Działa jak narkotyk - uzależnia. Bezkompromisowo walczy z nudą skutecznie poprawia nastrój. Rozbudza zmysły i poczucie humoru. Obecność partnera nieobowiązkowa.
Prowadzi: Bolesław Bara z Centrum Tańca prezes klubu tanecznego,dyplomowany nauczyciel tańca, sędzia międzynarodowy

19.15-19.45 Dance aerobik

Dance aerobik to twórcze, taneczne zajęcia aerobiku wyzwalają wewnętrzną energię, sprawiają dużo radości a jednocześnie rozwijają określone grupy mięśniowe. O atrakcyjności tej formy zajęć decyduje połączenie poszczególnych kroków tworzących precyzyjne, logiczne układy choreograficzne.

Prowadzi: Piotr Bałabuszek z Extreme Studio Lublin Tancerz, choreograf i instruktor fitness. Taneczne formy, ruch to jego pasja. Swoją wiedzę przekazuje w przystępny sposób. Rytm i ruch to jego pasja

Zajęcia dodatkowe:

Kawiarenka artystyczna "Babie lato" z gościem specjalnym Haliną Danczowską, autorką książek o Lublinie. Porady psychologa, akustyka słuchu, ortopedy, kosmetyczki, dietetyka, badania skóry głowy i włosów. Zajęcia hobbystyczne: decoupage, orgiami, zajęcia plastyczne, makrama. Stoiska ze zdrową żywnością,ziołami, miodami, naturalnymi kosmetykami.
Wstęp bezpłatny.
Zapraszamy także początkujących. Prosimy o zabranie stroju sportowego i obuwia na zmianę. Do dyspozycji uczestników zajęć będą szatnie ubraniowe i szatnie sportowe z natryskami.
Zapraszamy całe rodziny!


Kontakt organizacyjny:

Dariusz Sprawka
Redakcja "Panoramy Osiedla"
20-055 Lublin, ul. Skautów 3
tel.(081) 756 91 56
mob.(0) 601 655 999
www.osiedla.pl
e-mail: panorama@siedla.pl

Kontak technologiczny:

Andrzej Filipowicz
Grupa iTTv
e-mail:ittv@ittv.lublin.pl
www.ittv.pl
tel.(081) 741 23 22
mob.(0) 602 344 528

The Event's Screenplay:

(UTC +1:00)5.3o-6.oo p.m The corrective and rehabilitation exercises for handicapped

The activities' coordinator : rehabilitation expert dr Piotr Majcher from Rehabilitacja i Fizjoterapia, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego in Lublin, The director of Polskie towarzystwo Rehabilitacji Oddział w Lublinie with the Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii and the orthopaedist dr Zbigniew Każmierak, the director of Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Lublinie.


(UTC +1:00)6.oo-6.45 p.m Integrational Activities

Leader: Leszek Gęca from PRIMA entreprise.Leader of the integrational events. Leader of KLANZA

(UTC +1:00)6.45-7.15 p.m Salsa

Leader: Bolesław Bara form the Dance Centre The Dance Club director, dance teacher, internacional judge.(UTC +1:00)7.15-7.45 p.m Dance aerobic

Leader: Piotr Bałabuszek from Extreme Studio Lublin Tancerz, choreographer and fitness instructor.


Addictional activities:

The artistic coffee house "Babie lato" with the special guest Halina Danczowska, the autor of books about Lublin.Advices of psychologist, sound techincian, orthopaedist,beautician. nutritionist. hobby activities: decoupage,orgiami, plastic activities, makrama. Healthy food,medicinal herbs, honeys, natural cosmetics.
Admission free.
We also invite beginners. Please take with you sports wear and shoes for change. Changing rooms and cloakrooms to the are at participants' disposal.
We invite whole families!


The organisational contact:

Dariusz Sprawka
The "Panorama Osiedla" Redaction
20-055 Lublin, ul. Skautów 3
tel.+48(081) 756 91 56
mob.+48(0) 601 655 999
www.osiedla.pl
e-mail: panorama@osiedla.pl

Technical contact:

Andrzej Filipowicz
iTTv Group
e-mail:ittv@ittv.lublin.pl
www.ittv.pl
tel.+48(081) 741 23 22
mob.+48(0)602 344 528

PARTNERZY

PATRONAT

Bociany on-line World Cam Prezes Urzędu Komunikacji ElektronicznejDziennik Internautówjerzykionline